Naturforvaltning

/Naturforvaltning

Ber fiskeriministeren spare friluftslivet

2019-02-19T09:41:56+02:00onsdag, desember 19, 2018|

Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Vi støtter et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske.