Naturforvaltning

Hjem/Naturforvaltning

Ber fiskeriministeren spare friluftslivet

2019-02-19T09:41:56+01:00onsdag, desember 19, 2018|

Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Vi støtter et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske.

– Villreininteressene må veie tyngst

2018-04-12T14:22:23+02:00tirsdag, mars 6, 2018|

Norsk Friluftsliv og flere sentrale organisasjoner oppfordrer Klima- og miljødepartementet til å ikke beholde andre veier enn Snøheimveien på Hjerkinn, og la villreininteressene veie tyngst.