NYTTIGE INKLUDERINGSVERKTØY

Hjem/NYTTIGE INKLUDERINGSVERKTØY

Friluftsliv og helse – materiell

2019-10-14T11:05:08+02:00fredag, september 6, 2019|

Her finner du brosjyre, faktark og plakat om sammenhengene mellom friluftsliv og helse. Ønsker du å få tilsendt noe av materiellet, ta kontakt med Tonje Refseth: tonje@norskfriluftsliv.no

Anbefalinger og sjekkliste for naturbasert integrering

2018-10-04T14:19:21+02:00torsdag, oktober 4, 2018|

Det nordiske prosjektet ORIGIN publiserte nylig en rapport om naturbasert integrering der de blant annet legger frem en liste med anbefalinger og en sjekkliste som oppsummerer noen av hovedkomponentene i naturbasert integrering i praksis basert på definisjonen og erfaringene i dagens praksis

Tips til inkludering i friluftslivet

2017-10-18T11:32:21+02:00tirsdag, oktober 3, 2017|

Friluftsliv kan være en god inngang for personer med innvandrerbakgrunn til inkludering og forståelse av det norske samfunnet, og naturen kan være et unikt virkemiddel til å skape mer kulturelt mangfold i friluftslivet.

Sjekkliste for mangfold i foreningen

2019-05-02T11:29:01+02:00tirsdag, september 26, 2017|

Frivillighet Norge har utviklet en rekke verktøy for å jobbe med mangfold og inkludering i frivillige organisasjoner. Blant annet har de laget et eget hefte som kan brukes til å gjennomføre workshop om inkludering

Dette er Turmat fra hele verden

2019-05-02T11:29:38+02:00torsdag, april 27, 2017|

I dag lanserer Norsk Friluftsliv initiativet «Turmat fra hele verden – sammen om nye turopplevelser» som har til hensikt å få flere mennesker ut i naturen gjennom gode mat- og turopplevelser.