NYTTIGE INKLUDERINGSVERKTØY

/NYTTIGE INKLUDERINGSVERKTØY

Anbefalinger og sjekkliste for naturbasert integrering

2018-10-04T14:19:21+00:00torsdag, oktober 4, 2018|

Det nordiske prosjektet ORIGIN publiserte nylig en rapport om naturbasert integrering der de blant annet legger frem en liste med anbefalinger og en sjekkliste som oppsummerer noen av hovedkomponentene i naturbasert integrering i praksis basert på definisjonen og erfaringene i dagens praksis

Tips til inkludering i friluftslivet

2017-10-18T11:32:21+00:00tirsdag, oktober 3, 2017|

Friluftsliv kan være en god inngang for personer med innvandrerbakgrunn til inkludering og forståelse av det norske samfunnet, og naturen kan være et unikt virkemiddel til å skape mer kulturelt mangfold i friluftslivet.