Strandsone – fremhevet

/Strandsone - fremhevet

Lettere å telte i strandsonen

2017-11-01T10:24:34+02:00tirsdag, juli 2, 2013|

Miljødirektoratet foreslår å gjøre det lettere å telte i strandsonen, men ikke over hele landet. Dette skjer i et forslag til forskrift til friluftsloven.