Strandsone – fremhevet

Hjem/Strandsone - fremhevet

Lettere å telte i strandsonen

2017-11-01T10:24:34+01:00tirsdag, juli 2, 2013|

Miljødirektoratet foreslår å gjøre det lettere å telte i strandsonen, men ikke over hele landet. Dette skjer i et forslag til forskrift til friluftsloven.

Flere får disp i strandsonen

2017-10-19T14:38:25+02:00onsdag, juni 29, 2011|

I fjor ble det gitt 1 122 dispensasjoner for bygging i strandsonen. Det er en økning på over 200 i forhold til 2009 da det ble gitt 900 dispensasjoner.