STRANDSONE

2017-05-19T09:01:24+01:00torsdag, desember 18, 2014|

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal, og mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser - samtidig er strandsonen er en knapphetsressurs, særlig i tettbygde strøk. Det oppstår stadig konflikter med utbyggere om bruk av attraktive friluftslivsarealer i strandsonen.NORSK FRILUFTSLIV vil bevare byggeforbudet i et 100 meters belte i strandsonen.

>Les mer