Vannscooter

Hjem/Vannscooter

Nei til vannscootere

2017-10-18T14:32:47+02:00fredag, oktober 3, 2014|

Norsk Friluftsliv mener det er viktig å begrense motorisert ferdsel i naturen så mye som mulig, og har jobbet sterkt for dette over lang tid.

Vannscooterforbud opphevet

2017-10-18T14:34:06+02:00fredag, juni 21, 2013|

Regjeringen har i dag vedtatt å oppheve forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Ber om restriktiv forskrift

2017-10-18T14:27:44+02:00fredag, april 19, 2013|

Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen som gjør at mange oppsøker sjøen. Jo tettere vi bor, jo viktigere er det å bevare områder med disse kvalitetene.