Energi2018-08-21T13:09:08+02:00
  • ENERGI

    Norge er en stor produsent av energi, og vår storslåtte natur gjør oss tilnærmet selvforsynt med strøm. Energiprodusentene ønsker å øke kraftproduksjonen for å ta ut inntektspotensial i økt eksport. Dette har også vært politisk begrunnet som nødvendige klimatiltak. Det er viktig å fremme fornybar energi. Samtidig er det et stort tankekors at den norske naturens største trussel på kort sikt ikke er klimaendringer, men alle naturinngrepene som gjøres for å demme opp mot dem.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM ENERGI

Energiutbygging

Norge er en stor produsent av energi, og vår storslåtte natur gjør oss tilnærmet [...]

ANDRE NYHETSSAKER

Unødvendig med kraftlinjer

- Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge kraftlinjen mellom Sima - Samnanger. Alternative løsninger må vurderes før videre utbygging. Det blir [...]

print