Norsk Friluftsliv sin styreleder tildeles St. Olavs Orden av  H.M. Kongen. 70-åringen får ordenen for sin innsats for samfunn og likeverd.

Dekorasjonen vil bli overrakt tirsdag 3. oktober, skriver Slottet

H.M. Kongen har utnevnt Erling Lae, Oslo til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats for samfunn og likeverd.

Erling Lae var byrådsleder i Oslo fra 2000 til 2009, og fylkesmann i Vestfold fra 2010 til 2016. 

70-åringen har vært styreleder i Norsk Friluftsliv siden mai 2016. 

print