Øian, H. og Andersen, O. 2016. Ekstern evaluering av Friluftslivets år 2015. Samarbeid, informasjon og kommunikasjon. NINA Rapport 1310.

NINA Rapport 1310. Evaluering av Friluftslivets år 2015.

print