Finnmarkskommisjonen2018-08-21T13:10:28+02:00
  • FINNMARKSKOMMISJONEN

    Finnmarkskommisjonen skal på grunnlag av gjeldende rett kartlegge innholdet i og omfanget av gruppers og enkeltpersoners eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i Finnmark. Norsk Friluftsliv følger opp kommisjonens arbeid for å sikre at allmennhetens rettigheter blir ivaretatt.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM FINNMARKSKOMMISJONEN

 

 

print