Friluftslivet vokser: De nasjonale friluftslivsorganisasjonene har nå passert 800.000 medlemskap – det er det høyeste tallet noensinne.

– Friluftsliv er fritidsaktivitet nummer én i Norge, og den jevne medlemsveksten viser at friluftslivet står stadig sterkere i befolkningen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Tallet på nye medlemskap i friluftslivsorganisasjonene i Norge økte med nærmere 6 prosent i fjor – det betyr 44 000 flere medlemskap fra 2014 til 2015. – Dette er gledelig for organisasjonene, og svært godt for folkehelsen, sier Heimdal. – Veksten tyder på at organisasjonene er flinke til å tilby aktiviteter og tjenester som mange finner attraktive.

Friluftslivet år 2015
Heimdal mener at veksten er ikke overraskende, med tanke på den store oppslutningen friluftsliv har i befolkningen – og i Friluftslivets år 2015. – Hundretusener var på tur i Friluftslivets år. Politikere, ordførere og folk flest overnattet ute og klatret opp i trær. Nær en million mennesker oppgir at de var mer ute i naturen i 2015, og 1 av 4 foreldre med barn var mer ute i naturen i Friluftslivets år. Flere brukte nærmiljøene sine mer. Det er svært gode resultater for et år med mål om å få flere ut, oftere, mener Heimdal.

– Friluftsorganisasjoner, kommuner, lokale lag og foreninger og andre aktører gjorde en kjempeinnsats med å mobilisere til økt aktivitet og friluftsglede over hele landet, sier Heimdal.

-Nå blir utfordringen å fortsette innsatsen og styrke aktivitetsnivået i årene framover. Det klarer vi ikke uten at regjeringen satser videre på friluftsliv, sier Heimdal.

9 av 10 driver med friluftsliv
Det er langt flere enn medlemmer i friluftslivsorganisasjoner som praktiserer friluftsliv i Norge.  Flere undersøkelser viser at deltagelsen i friluftsliv er på over 90 prosent i befolkningen. – Dette er særdeles høyt, sett i lys av at man ikke trenger å være medlem noe sted for å drive med friluftsliv. De fleste jakter på stillhet og naturens ro. Dette bør politikere merke seg, og sørge for god tilrettelegging og tilgjengelighet til naturen for alle, understreker Heimdal.

 

 

 

print