NORSK FRILUFTSLIV vil bedre folkehelsen ved å tilby helsefremmende aktiviteter i natur.

Naturen er tilgjengelig de fleste steder i Norge, hele året. For de minst aktive gruppene er god tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig. De frivillige friluftslivsorganisasjonene har kompetanse og nettverk som gjør dem til en naturlig samarbeidspartner for sentrale og lokale myndigheter i å utvikle lokale helsefremmende tiltak.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • At friluftslivsorganisasjonene rustes til å bli større aktører innenfor helsefremmende aktivitet
  • At samfunnet bygger mer kompetanse på naturopplevelsers effekt på helse
  • Styrke myndighetssamarbeidet lokalt og sentralt i folkehelsespørsmål
  • Bevare fokus på friluftslivets egenverdi og organisasjonenes grunnverdier

 

print