Folkehelse2018-08-21T13:22:22+02:00
  • FOLKEHELSE

    Forskning viser at god helse er ulikt fordelt i samfunnet, og at svekket helse også kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser for den enkelte. Mangel på fysisk aktivitet påvirker folkehelsen negativt. Undersøkelser viser at friluftslivet oppleves attraktivt og som en god kilde til aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper. Lavterskel aktivitet i naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM FOLKEHELSE

Ber norske kommuner se til Fredrikstad

Norges aller første aktivitetsråd etableres nå i Fredrikstad. Målet er at flere kommuner snart skal følge etter, for å få flere til å delta i friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

Håper på godt samarbeid for folkehelsa

Folkehelseminister Sylvi Listhaug mener frivilligheten er viktig for å få flere ut i naturen. Norsk Friluftsliv, med sine over 5000 lag og foreninger, håper på et godt samarbeid med den ferske ministeren.

ANDRE NYHETSSAKER

Viste at alder er ingen hindring

Mens Martin Johnsrud Sundby og de andre herreløperne suste forbi, viste pasienter fra tre sykehjem i Oslo at friluftslivsopplevelser ute på vinterstid ikke har noen øvre aldersgrense. 

Regjeringens nye trådsamler

Åse Michaelsen har jobbet med mennesker hele livet. Nå skal hun samle løse tråder fra ulike departement, og knyte de sammen – for å få til de store løftene for eldre og folkehelsen.  

Inngår samarbeid med BUA

Norsk Friluftsliv og BUA har inngått en samarbeidsavtale. Den nasjonale foreningen har som mål å samle landets utlånssentraler under ett merkenavn - for å styrke og synliggjøre ordningene.

Inaktiv som har blitt aktiv?

Norsk Friluftsliv etterlyser tidligere inaktive. Vi samler fakta, livserfaringer og anbefalinger fra mennesker som har klart å endre aktivitetsnivå. V [...]

54 000 kroner pr innbygger

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2014, som ble presentert i oktober 2013, inneholdt mange dramatiske tall for hva uhelse koster sam [...]

Aktivitet gir overskudd

Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive, ifølge Helsedir [...]

7800 nye uføre

7800 nye uføre - Norsk Friluftsliv krever omfattende omlegging av helsepolitikken: NAV kunngjorde i dag at det samlede tallet uføre i Norge nå er komm [...]

Ta ut velferdsgevinsten!

Den beregnede velferdsgevinsten ved fysisk aktivitet er mer verdifull enn oljefondet. Det var FRIFOs melding til statssekretær Paal Bjørnestad i Finan [...]

Legg om folkehelsepolitikken!

Krever omfattende omlegging av folkehelsepolitikken: Helsedirektoratet har oversendt et dokument til Helse- og omsorgsdepartementet som viser at Norge [...]

Aktiv i friluft

«Aktiv i friluft»  har foregått i perioden 2010-2012. Prosjektet har hatt som hovedmål å bygge erfaringer på hvordan friluftsliv kan være et virkemidd [...]

Vi svetter mer enn før

Nordmenn er ikke så inaktive som mange tror, og tur eller trening i naturen er den klart mest vanlige aktiviteten.  I gjennomsnitt bruker nordmenn 3,5 [...]

Friluftslivet er for alle

Friluftslivet har en unik posisjon i forhold til rekruttering fra alle samfunnslag. Det blir slått fast i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Rapport [...]

Frisk i naturen

Gjennom dette treårige prosjektet samarbeidet friluftslivsorganisasjonene og helsesektoren i de nordiske land for første gang i historien om friluftsl [...]

print