Forskning og rapporter2017-11-01T13:45:33+01:00
  • Friluftsforskning

    Vi trenger mer kunnskap om friluftsliv i Norge. På tross av at friluftsliv er et allemannseie, som mange føler tilhørighet til, er det forsket alt for lite på friluftslivets betydning for den enkelte og for samfunnet. Norsk Friluftsliv ønsker derfor en mer faktabasert utvikling, og kunnskap om effekter og hvordan vi kan få flere engasjert i friluftsliv.

Friluftsliv og psykisk helse
Barn og unge i naturen
Folkehelse og samfunnsøkonomi
Holdninger og trender i friluftslivet
Rehabilitering i friluft
Inkluderende friluftsliv
Friluftsliv og miljøbelastning
Tilrettelegging for friluftsliv

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSFORSKNING

Rapport og streaminglenker fra Forskning i Friluft 2018

Norsk Friluftsliv arrangerte konferansen Forskning i friluft 2018 5. – 6. desember i Tønsberg.Lenker til streaming av foredragene og rapport fra konferansen finner du her.Forskning i friluft 2018 ble arrangert i forbindelse med Den Norske Turistforenings 150 års-jubileum. Blant hovedtemaene på årets program v [...]

Friluftsliv som terapi

En samtale som føles uutholdelig inne på et trangt terapeutkontor, kan plutselig gå av seg selv når man er ute i naturen. Det har utendørsterapeutene ved Sørlandet sykehus erfart.

ANDRE NYHETSSAKER

Forskning på friluftsliv og inkludering

I 2019 er om lag 18 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Denne kategorien vil utgjøre en større andel av befolkningen i fremtiden, og de har i dag en betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre. Hele 4 [...]

print