Forskning og rapporter2017-11-01T13:45:33+01:00
  • Friluftsforskning

    Vi trenger mer kunnskap om friluftsliv i Norge. På tross av at friluftsliv er et allemannseie, som mange føler tilhørighet til, er det forsket alt for lite på friluftslivets betydning for den enkelte og for samfunnet. Norsk Friluftsliv ønsker derfor en mer faktabasert utvikling, og kunnskap om effekter og hvordan vi kan få flere engasjert i friluftsliv.

Friluftsliv og psykisk helse
Barn og unge i naturen
Folkehelse og samfunnsøkonomi
Holdninger og trender i friluftslivet
Rehabilitering i friluft
Inkluderende friluftsliv
Friluftsliv og miljøbelastning
Tilrettelegging for friluftsliv

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSFORSKNING

– Bekymringsfullt at helseutgiftene øker med 65 milliarder under Høie

Helseutgiftene i Norge har økt med 65 milliarder kroner de siste fire årene. Dagens ferske helseregnskap fra SSB viser en anslått økning på 14,6 milliarder fra 2015 til 2016. – Utviklingen i helseutgiftene kunne ha vært stoppet, men den politiske viljen mangler, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.Hver inn [...]

Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

Til tross for at myndighetene har vektlagt at en større andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk aktivitet, ender pengene opp i den organiserte idretten. En ny forskningsrapport foreslår derfor å sette av en bestemt andel av spillemidlene til turveier og turstier i kommunene.Mulighetene for å [...]

Lærte bedre med undervisning ute

Siden 2014 har forskere ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sett på hvordan økt fysisk aktivitet gjorde utslag i læringen, i en studie kalt Active Smarter Kids (ASK).

Mer friluftsliv gir gevinst på 80 mrd

Statsminister Erna Solberg fikk overlevert en ny rapport fra Vista Analyse under åpningen av Friluftslivets uke. Rapporten slår fast at det er 80 milliarder kroner å hente ut i gevinst årlig ved å få flere ut i aktivitet - og peker på at friluftsliv er den enkleste måten å få flere aktive på.  – Men skal vi o [...]

Barn leker mindre i naturen

Lek og opphold i skogen eller andre naturområder er nå den friluftsaktiviteten barn gjør minst. Å leke i skog og natur er noe norske barn gjør av og til på fritiden, mens bruk av trampoline, sykling, skating og lek nær hjemmet er de vanligste sommeraktivitetene.I en norsk studie fra 2009 fremkom det at betydn [...]

ANDRE NYHETSSAKER

print