Forskning og rapporter2017-11-01T13:45:33+01:00
  • Friluftsforskning

    Vi trenger mer kunnskap om friluftsliv i Norge. På tross av at friluftsliv er et allemannseie, som mange føler tilhørighet til, er det forsket alt for lite på friluftslivets betydning for den enkelte og for samfunnet. Norsk Friluftsliv ønsker derfor en mer faktabasert utvikling, og kunnskap om effekter og hvordan vi kan få flere engasjert i friluftsliv.

Friluftsliv og psykisk helse
Barn og unge i naturen
Folkehelse og samfunnsøkonomi
Holdninger og trender i friluftslivet
Rehabilitering i friluft
Inkluderende friluftsliv
Friluftsliv og miljøbelastning
Tilrettelegging for friluftsliv

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSFORSKNING

Friluftsliv i forandring

Ungdom slutter ikke i like stor grad som tidligere opp om de tradisjonelle friluftsaktivitetene, men introduserer nye og modere aktiviteter. Til dels kommer disse i konflikt med tradisjonelle aktiviteter og til dels trues de tradisjonelle aktivitetene også av «sportifisering» av - og motorisering i - naturen. [...]

Friluftsliv lønner seg

Flere undersøkelser måler den «den økonomiske verdien» av friluftsliv,  samt parker, grønne lunger og andre tilgjengelige friluftsområder i nærområder – og alle viser at det lønner seg, på mange måter. Friluftsliv har målbare konsekvenser: Den amerikanske Undersøkelsen «The Economics Associated with Outdoor R [...]

Forskning i friluft 2015

Ny kunnskap om friluftsliv: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet konferansen «Forskning i friluft», der spennende forskning på alt fra ulv, folkehelse, fuglevern, kirkegårder og «utstyrsjag» ble diskutert.   Landets dyktigste friluftslivsforskere var nylig samlet for å presentere ny kunnskap på ko [...]

Friluftsliv i Norge anno 2014

Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer: En ny, viktig rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) avdekker status for friluftslivet i Norge, og endringer som har skjedd siden 2001. Rapporten gir føringer for ny stortingsmelding om friluftsliv. Den bør leses og debatteres av alle som [...]

Natur- og miljøbarometer 2014

Natur- og miljøbarometeret 2014 fra TNS Gallup viser at interessen for friluftsliv viser en svakt økende trendutvikling fra 2001 til 2014 – og at det først og fremst er turgåing og frisk luft som motiverer befolkningen til friluftsliv.

ANDRE NYHETSSAKER

print