FRIFO har i et brev til fylkesmannen i Finnmark klaget på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven i Porsanger kommune.


I brevet peker FRIFO blant annet på den store sannnsynligheten for at vedtaket i kommunen vil skape presedens.

 

Les brevet:

2012-03-07 Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven

print