Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet. 

Det er kunnskap eller praksis som er blitt overført fra folk som har levd før deg, og den er fremdeles i bruk. Nettstedet Immateriellkulturarv.no er den nasjonale fortegnelsen over immateriell kulturarv i Norge.

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturarven. Det er en praksis, et begrep og en ideologi med mange deltagere. Selve praksisen fungerer som et møte mellom natur og kultur. Kanskje kan vi enkelt si at det er den norske turkulturen. Her smelter den folkelige bruken av naturen sammen med en ideverden med røtter tilbake i nasjonsbyggingstiden.

Her kan du lese mer om friluftslivet som immateriell kulturarv.

Foto: Lill Haugen

print