FRILUFTSLIV OG PSYKISK HELSE

 

Naturen hjelper oss til å reflektere over problemer i livet

En amerikansk studie fra 2009 har undersøkt naturens positive effekt på evnen til å reflektere over problemer i livet. Deltakerne i studien brukte 15 min på å gå i naturen og 15 min på å gå i urbane omgivelser. Opphold i naturen viste seg å øke oppmerksomhetskapasiteten og de positive følelsene, sam [...]

Betydning av grønne områder for psykisk helse

"Skov og landskab" i Danmark ga i 2008 ut en rapport om betydningen av grønne områder for mental helse. I denne undersøkelsen ble grønne områder analysert ut i fra et mentalt sunnhetsperspektiv. Rapporten konkluderer med at grønne områder kan karakteriseres via en "opplevelsesverdi indeks". En høy v [...]

Natur og grønne områder forebygger stress

"Skov og Landskab" i Danmark ga i 2005 ut et hefte som beskriver folks egen vurdering av hva natur og grønne områder betyr for deres helse. Heftet er basert på en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse, hvor dansker mellom 18 og 80 år har svart på spørsmål om grønne områder og sunnhet. Resultatene v [...]

Naturen helbreder

En artikkel i "National Geographic" fra 2016 som refererer til nyere forskning og undersøkelser som dokumenterer helseeffekt av nærhet til natur og utøvelse av friluftsliv. På bakgrunn av dette fremholdes det at naturen er til nytte for oss og gjør oss i bedre humør, hjelper mot stress og mental utb [...]

Lykkeligere liv ved ferdsel i naturen?

Siri Næss and Thomas Hansen (2012) har analysert to store nasjonale datasett og undersøkt i kva grad tilknyting til og bruk av natur faktisk gjev eit lykkelegare liv. Dei påviser at aktive brukarar og «elskarar» av natur ofte er meir nøgde med livet og har meir positive og færre negative kjensler. I [...]

Stressreduserende effekter av naturopplevelser

Karin Lauman har i sin doktoravhandling fra 2004 forsket på restituerende effekter av naturopplevelser. Avhandlingen fokuserer på kognitive, emosjonelle og fysiologiske effekter av eksponering for naturomgivelser. Forsøkspersonene i studiet så videoer av naturmiljø og bymiljø, gikk tur i naturmiljø [...]

Naturutsikt fra vinduet gir psykologiske fordeler

En amerikansk studie fra 2016 viser at utsikten fra vinduet påvirker psykologisk velvære og tilfredshet med boligen. 188 husstander i seks leilighetskomplekser i Michigan deltok i undersøkelsen. Utsikten fra disse leilighetene varierte med tanke på asfalterte områder, bygninger, biler og naturelemen [...]

Naturopplevelser reduserer angst og bidrar til positive tanker

En amerikansk studie fra 2015 understreker at naturen påvirker menneskers følelser og oppfatninger i en positiv retning. 60 personer deltok i studiet, og alle ble tilfeldig utvalgt til å gå en 50 minutters lang tur i enten naturen eller i urbane strøk. Før og etter gåturen fullførte de flere psykolo [...]

print