Frisk i naturen

Hjem/Frisk i naturen
Frisk i naturen2017-05-19T08:59:22+02:00
  • FRISK I NATUREN

    Frisk i naturen er et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd fra 2009-2011. Oppgaven var å vise hva friluftslivet kan gjøre for folkehelsen i de nordiske landene.

    www.friskinaturen.org

 

FRISK I NATUREN 2009-2011

 

Kunnskapsbase

Tanken med de här sidorna är att synliggöra den kunskap som redan finns inom ämn [...]

Friluftslivskultur i Norden

Friluftsliv i Norden är unikt. Naturen har alltid försett oss med material och möjligheter däribland rekreation och hälsa. Friluftslivet är unikt i No [...]

Workshop 9-11 mai 2011

Prosjektet "Frisk i naturen" arrangerte en Nordisk workshop fra 9- 10 mai 2011 på Voksensåsen ved Holmenkollen i Norge. Hensikten med workshopen var: [...]

  • aklungen

Gode eksempler

Her finner du konkrete, gode eksempler på ulike tiltak fra våre Nordiske land. Vi har delt dem inn i fire fokusområder: utendørspedagogikk, forebyggin [...]

Forskningsoversikt

Her finner du forskning som omhandler koblingen folkehelse og natur.      Green exercise, physical activity and health  Naturopplevelse, nat [...]

Gode argumenter

Her finner du foldere med gode argumenter for hvorfor naturen er bra for folkehelsen.    Gröna argument baserat på fakta  Natur og grønne områder [...]

Helseøkonomi

Her finner du lenker til økonomiske rapporter og analyser: Rapporter Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet (Norge) Cost-effectiv [...]

Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker knyttet til friluftsliv generelt, utendørspedagogikk, friluftsliv og psykisk helse, fysisk aktivitet på resept/forebyggen [...]

  • Frisk i naturen bilde

FRISK I NATUREN

Frisk i naturen er et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd fra 2009-2011. Oppgaven var å vise hva friluftslivet kan gjøre for folkehelsen i de nordiske landene.

www.friskinaturen.org

print