Frivillighet

Hjem/Frivillighet
Frivillighet2017-10-18T10:39:01+02:00

Grande styrker friluftslivet

Kulturministeren avslørte onsdag at regjeringen vil styrke friluftstiltak for barn og unge med to millioner kroner fra spillemidlene.

Vil ha aktivitetsråd i kommunene

De fleste kommuner har i dag et idrettsråd som arbeider for best mulig forhold for idretten i kommunen. Norsk Friluftsliv ønsker nå et liknende organ for frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet.

Skal alle med?

Det var spørsmålet som ble stilt på dagens halvdagsseminar om frivillig innsats i frivillige organisasjoner, arrangert av Frivillighet Norge og Frivillig.no.

print