Frykter for allmennhetens adgang til jakt og fiske i Finnmark: Norges- Jeger og Fiskerforbund har sammen med Norsk Friluftsliv sendt stevning til utmarksdomstolen i Finnmark vedrørende enkelte konklusjoner i Finnmarks-kommisjonens første rapporter. 

 

– Vi er uenige i konklusjonene om grunnleggende kollekive rettigheter, sier NJFFs generalsekretær Espen Søilen.

 

Les mer

print