Lasse Heimdal er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI).

 

Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

 

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.12. 2008. Generalsekretærens hovedoppgaver er å samordne og fremme organisasjonenes interesser overfor myndigheter, media og andre aktører.


Mobil: 951 51 194

lasse@norskfriluftsliv.no

print