Norsk Friluftsliv arrangerer konferansen Forskning i friluft 2018 5. – 6. desember i Tønsberg.
Lenker til direktesending av foredragene på konferansen kommer her.

Norsk Friluftsliv har fem ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft. Årets konferanse arrangeres i forbindelse med Den Norske Turistforenings 150 års-jubileum. Blant hovedtemaene på årets program er naturen i skole og barnehage, naturbasert reiseliv, mangfold og inkludering og bærekraftig forvalting.

Hovedformålet med Forskning i friluft 2018 er å formidle friluftslivsforskning til de som er brukere av slik kunnskap, støtte opp under relevante fagmiljøer, styrke friluftslivsforskningens posisjon og skape gode møteplasser for denne.

Målgruppen for konferansen er forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, skoler og barnehager, frivillige organisasjoner og andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Programmet for årets konferanse finner du her.

 

Sendeplan med linker:

Onsdag 5. desember

Klokken 11.00

Plenum : Velkommen: https://www.youtube.com/watch?v=iqmu3gKsHgg

Klokken 13.45

Sesjon 1: Historiske tilbakeblikk: https://www.youtube.com/watch?v=2Y4kjCC8Nb8

Sesjon 2: Naturen i skole og barnehage: https://www.youtube.com/watch?v=0XJquLrdz8E

Klokken 16:00

Sesjon 3: Naturbasert reiseliv: https://www.youtube.com/watch?v=16DWL_dchUE

Sesjon 4: Friluftsliv – barn og unge: https://www.youtube.com/watch?v=-bQ-VYgX47o

Sesjon 5: Hverdagsfriluftsliv, nærtur og folkehelse: https://www.youtube.com/watch?v=TZ6BaTu8z80

 

Torsdag 6. desember

Klokken 08.30

Sesjon 6: Friluftsliv – mangfold og inkludering: https://www.youtube.com/watch?v=6GVYVBvhwUk

Sesjon 7: Friluftsliv – mening og motivasjon: https://www.youtube.com/watch?v=N7f-Jb-if8s

Sesjon 8: Friluftsliv og bærekraftig forvaltning: https://www.youtube.com/watch?v=CVN2SBHIPs4

Klokken 13.00

Plenum: https://www.youtube.com/watch?v=p5ivn-lrhV4

 

 

NB! Saken og lenkene blir oppdatert under konferansen.

 

 

 

print