Historiske verv2017-12-07T09:57:54+00:00

 

 

HISTORISKE VERV

Ordførere:
Ordfører velges for ett år av gangen.Valget av ordfører trer i kraft først etter at årsmøtet er avsluttet.
Ordføreren har møte- og talerett på styremøter.
 
Guttorm Hansen var ordfører i Norsk Friluftsliv fra 22.8.89 til mai 1994
Georg Fr. Rieber-Mohn fra mai 1994 til 2006
Thorbjørn Berntsen, fra mai 2006 til 2008
Carsten Riekeles fra mai 2008 – mai 2010
Carsten Pihl fra mai 2010 – mai 2017
Simen Saxebøl fra mai 2017

 

Styreledere
Lederen velges for 1 år. Sammenhengende periode for styremedlemmer i Norsk Friluftsliv begrenses til seks år. Dersom et styremedlem blir valgt til styreleder, starter en ny sammenhengende periode fra første gangs valg til styreleder.
 

Georg Fr. Rieber-Mohn var Norsk Friluftslivs første styreleder fra 22.8.89 til mai 1994
Odd Kjell Skjegstad var styreleder fra mai 1994 til mai 1998
Inger-Lise Skarstein var styreleder fra mai 1998 til mai 2004
Øystein Dahle fra mai 2004 til mai 2010
Dag Kaas fra mai 2010 til mai 2016
Erling Lae fra mai 2016

 

Styremedlemmer
Styret består av leder og 6 andre styremedlemmer.  De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Styret har ett varamedlem som velges for 1 år av gangen. Dersom et styremedlem går ut av styret i en valgperiode eller velges som leder, velges på første årsmøte nytt medlem for resten av valgperioden. Sammenhengende periode for styremedlemmer i Norsk Friluftsliv begrenses til seks år. 
 
Knut Glad, DNT 22.8-89 mai 1991
Inger Nordby, Skiforeningen f. 22-8-89 til mai 1994
Kåre Holt Hansen, NOF? f. 22-8-89 mai 1992
Anne Gryting, KFUK f. 22-8-89 til mai 1991
Stein Lier-Hansen, NJFF f.22.8-89 til mai 1993
Stein Løvold, NSF 22.8.89 til mai 1992
Lars Amodt, 4H fra mai 1991
Jørgen Faye, DNT fra mai 1991 til mai 1994
Eli Strande, NOF fra mai 1992 til mai 1998
Morten Halgunset, Norges Røde Kors Hjelpekorps fra mai 1992 til mai 1996
Jens Døvik, NSF fra mai 1993 til mai 1995
Kari Storstrøm, NJFF fra mai 1993 til mai 1995
Carsten Riekeles, Skiforeningen fra mai 1994 til mai 2004
Berit Kjøll, DNT fra mai 1994 til mai 1996
Mari Sand Sivertsen, 4H fra mai 1995 til mai 1997, varamedlem fra mai 1997 til mai 1998
Bjørn Kummeneje, SLF fra mai 1995 til mai 1999
Morten Lian, NSF fra mai 1996 til mai 1999
Børre Pettersen, NJFF fra mai 1996 til mai 1998
Liv Eltvik, NPF varamedlem fra mai 1996, styremedlem fra mai 1997 til mai 2001
Steinar Olsen, DNT fra mai 1998 til mai 2000
Trond Asakskogen, NJFF fra mai 1998 til mai 2010
Magne Hagen, varamedlem fra mai 1998, styremedlem fra 1999 til mai 2005
Kari Elisabeth Fagernæs, Norges KFUK-Sp. fra mai 1999 til mai 2009
Erik Johansen, Norges Røde Kors Hjelpekorps varamedlem fra mai 1999 til mai 2000
Pernille Rød Larsen, DNT fra mai 2000 til mai 2004
Geir Solvang, Norges Røde Kors, varamedlem fra mai 2000 til 2002
Gjermund Stormoen, NSF fra 2001 til mai 2009
Hennie Berghahn Riise, Norges Folkesportforbund, varamedlem fra mai 2002, styremedlem fra 2004 til mai 2009
Berit Skirstad, Skiforeningen fra mai 2004 til mai 2006
Mette Rye, Klatreforbundet, varamedlem fra mai 2004 styremedlem fra mai 2005
Helge Simonsen, NOF – varamedlem fra mai 2005- styremedlem fra mai 2006 til mai 2010
Karen Marie Eid Kaarby, Skiforeningen, varamedlem fra mai 2006 – styremedlem fra 2007, gjenvalgt 2009 og 2011
Tone Israelsen, NKF, varamedlem 2007- 2008 og styremedlem fra 2009 – 2012
Simen Saxebøl, 4H Norge – varamedlem fra 2008, styremedlem fra 2009 til mai 2011
Martine Løvold, Norges speiderforbund – styremedlem fra 2009, gjenvalgt 2011
Lars Verket,Norges Padleforbund, varamedlem fra 2010, styremedlem fra 2011, gjenvalgt 2013 og 2015
Sven Bjørne-Larsen fra DNT, styremedlem fra 2010, gjenvalgt 2012 og 2014
Arne Jørstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund, styremedlem fra 2010, gjenvalgt 2012 og 2014
Marius Eikås Aardal, 4H Norge, varamedlem fra 2011, styremedlem fra 2012, gjenvalgt 2014, gjenvalgt 2016.
Lena Dahl, NKF, varamedlem fra 2012
Eline Marie Grøholt, K/M speiderne, varamedlem fra 2013, gjenvalgt 2014.
Solveig Schytz, NSF, styremedlem 2013-2015
Anna Berntzen, NKK, styremedlem fra 2013, gjenvalgt 2015
Gøril Huse, K/M speiderne, styremedlem fra 2015, gjenvalgt 2017 og valgt til nestleder
Jørgen Moland, NSF, varamedlem fra 2015, styremedlem fra 2016
Knut Halvor Hansen, Skiforeningen, styremedlem fra 2016
Arild Gjertsen, NJFF, varamedlem fra 2016, styremedlem fra 2017
Linda Verde, NOF, styremedlem fra 2017
Eivind Nordgaard Hermstad (KRIK), varamedlem fra 2017.

 

 

Valgkomiteens medlemmer
Valgkomiteen har tre medlemmer, og velges for tre år. Styret oppnevner ett medlem hver tredje år (2008, 2011, 2014…). Valgkomiteens medlemmer er leder det året de går ut.
 
1990 Håvard Lillegård, NOF gikk ut i 1991 – styret repr.
Runar Bakke, NSF gikk ut i 1992
Knut Ore, DNT gikkt ut i 1993
1991 Anne Grytting, KFUK gikk ut i 1994
1992 Bjørn Næss, NJFF (fungerte ikke siste året) gikk ut i 1995
1993 Lars Aamodt, 4H styrets repr. gikk ut i 1996
1994 Arne B. Slettsjøe, NPF gikk ut i 1997
1995 Anne Mari Aamelfot, DNT gikk ut i 1998
1996 Inger Nordby, Skiforeningen – styrets repr. – gikk ut i 1999
1997 Martha Thorsheim, NJFF – Helge Jørgensen overtok – gikk ut i 2000
1998 Tor Martinsen, Norges Røde Kors – gikk ut i 2001
1999 Eli Gullichsen, NSF styrets repr. – gikk ut i 2002
2000 Steinar Olsen, DNT går ut i 2003
2001 Jan Kåre Martinsen , NFF, gikk ut i 2004
2002 Siri Parmann, NJFF styrets repr sitter til årsmøte 2005
2003 Marianne Jøranlid Reuch, Skiforeningen sitter til årsmøtet 2006
2004 Ole Inge Bekkelund, KFUK-KFUM-Speiderne sitter til årsmøte 2007
2005 Trond Berget, SLF sitter til årsmøtet 2008 styrets repr.
2006 Tom-Ivar Bern, DNT sitter til årsmøtet 2009
2007 Kirsti Pedersen Gurholt – Skiforeningen sitter til årsmøtet 2010
2008 Lars Atle Antonsen – styreoppnevnt – sitter til årsmøtet 2011
2009 Elin Sjødin Drange, NOF sitter til årsmøte 2012
2010 Øystein Dahle, DNT sitter til årsmøte 2013
2011 Trond Asakskogen – styreoppnevnt – sitter til årsmøtet 2014
2012 Kjell Markset, KRIK – sitter til årsmøte 2015
2013 Øystein Dahle, DNT – valgt for ett år til årsmøtet 2014
2014 Knut Støren, DNT – valgt for to år til årsmøtet 2016
2014 Simen Saxebøl, styreoppnevnt – sitter til årsmøtet 2017
2015 Karen Marie Eid Kaarby, Skiforeningen – sitter til årsmøtet 2018
2016 Arne Aaberg, NJFF – sitter til årsmøtet 2019
2017 Lars Verket, styreoppnevnt, sitter til årsmøtet 2020

 

Revisor

KPMG AS er virksomhetens revisor. Sist gjenvalgt på årsmøtet i 2017.

 

 

Skriv ut denne siden