Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling og en viktig samarbeidspartner når det gjelder å øke bevisstheten på hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å rydde søppel i naturen og øke kjennskapen til allemannsrettens plikter.

En av Norsk Friluftslivs viktigste oppgaver er å sørge for at allemannsretten er kjent og styrket i samfunnet. Allemannsretten innebærer rett til å ferdes fritt i naturen, men også noen plikter. En av pliktene kaller vi «sporløs ferdsel» – å ta godt vare på naturen, og ikke etterlate spor etter oss. Hold Norge Rent sitt overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i naturen og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer.

Les mer om Hold Norge Rent

print