Hvorfor friluftsliv i skolen?

I 2018 styrket Norsk Friluftsliv satsingen på å få barn ut i naturen, gjennom det nystartede prosjektet Friluftsliv i skolen.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, har lenge jobbet for at friluftsliv skal bli en større del av barns skolehverdag. Fra 2018 vil vi i samarbeid med blant andre Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet styrke dette arbeidet. 

Prosjektleder i Norsk Friluftsliv, Gunhild Bondevik Størseth, vil koordinere arbeidet. Hun kan kontaktes på gunhild@norskfriluftsliv.no.

På Friluftsliv i skolen-siden vil lærere og andre finne en samlet oversikt over hva organisasjoner tilbyr når det kommer til aktivitetsdager, utstyr, overnatting, tilrettelegging av områder, kurs og undervisningsideer. 

– Positiv innvirkning på læringsutbyttet

Norsk Friluftsliv mener at i tillegg til helsefordelene ved å få elevene ut i bevegelse i friluft, har det å ta naturen i bruk som læringsarena en rekke andre fordeler. Det har også har en positiv innvirkning på læringsutbyttet og på de sosiale relasjonene elevene imellom, så her er det mye å hente. 

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, håper satsingen vil bidra til at flere barn får et aktivt forhold til naturen og friluftslivet. Han understreker at dette kanskje er spesielt viktig i et folkehelseperspektiv.

– Den økte stillesittingen vi ser i samfunnet i dag er et massivt samfunnsproblem. Hvis vi lærer barna å bruke naturen og være i daglig bevegelse fra de er små, gir vi dem et viktig grunnlag for egenaktivitet senere i livet, som er gull verdt for folkehelsa! Skolen er en viktig formidler av både kultur og ferdigheter– derfor er det en helt nødvendig arena å få med på laget, sier Heimdal. 

print