Som tidligere år vil Norsk Friluftsliv arrangere et lite informasjonsmøte om søknader og rapporter for midler fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet. Tidspunktet er satt til onsdag 3. desember kl 12.00-14.00 i Norsk Friluftslivs lokaler. Det vil bli servert en enkel lunsj fra kl 11.30 for de som ønsker det.

 

Innholdet på informasjonsmøtet vil være det samme som i fjor. Dvs at det blir en gjennomgang av ordningene med formål, søknadsfrister, rapporteringsfrister, søknads- og rapporteringsskjemaer m.m..

 

Vi ber om en tilbakemelding om hvem som ønsker å være med senest mandag 1. desember.

 

Påmelding gjøres her!

print