FRIFO reagerer på at Miljøverndepartementet etter FRIFOs oppfatning misbruker forsøksordningen til snøskuterkjøring. Departementet har i dag opplyst at alle kommuner som har søkt, vil få etablere snøskuterløyper til fornøyelseskjøring. Kommunene kan bruke forsøksordningen til dette inntil regjeringen får liberalisert  lovverket.

 

Se pressemelding fra Miljøverndepartementet HER

print