Norsk Friluftsliv ønsker å danne Allemannsrettens hus på toppen av KLP sitt nye bygg i Oslo sentrum, BG14B. 

I Biskop Gunnerus gate 14 B har KLP utlyst en idékonkurranse hvor man kan vinne Oslos beste utsikt. 

Les mer om konkurransen her: 

https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/milj-og-klima/tidenes-idekonkurranse

print