I rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» konkluderes det med at det vil være mulig å finne 1 million dekar som kan tilplantes med gran uten negativ effekt på andre naturverdier. Norsk Friluftsliv er kritisk til planting som klimatiltak.

 

I en høringsuttalelse til rapporten mener Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO, Friluftslivets fellesorganisasjon) at det både er et faglig tynt grunnlag for å hevde at dette er et godt klimatiltak og at det vil ha svært negative virkninger på blant annet landskap, friluftsliv, naturopplevelse og biologisk mangfold.

 

Les uttalelsen her

Skriv ut denne siden