Kronikker – innlegg 2017-05-19T08:59:38+00:00

 

KRONIKKER

Her finner du kronikker og debattinnlegg som vi i Norsk Friluftsliv står bak, samt andre relevante tekster som vi mener er viktige for friluftslivet.

 

 

  • padling

Kunnskapsløft for friluftsliv må til

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Det øker også kravene til forskningsbasert kunnskap og behovet for en plan for hvordan offentlige myndigheter vil styrke forskningen om friluftsliv.

  • gå

KOMMENTAR: Når skal vi ta gull på hjemmebane?

Gull-grossisten Norge er beste nasjon i vinter-OL. Men kan vi ikke snart også bli best på lavterskelaktivitet for folk flest?

KOMMENTAR: 2018 blir et gullår for folkehelsen

Ved inngangen til 2018 er det flere ting som tyder på at vi går inn i et av de beste årene for norsk helse på flere tiår. Det er et tankekors at dårligere økonomi og mindre handlefrihet i statsbudsjettet er en av årsakene.

KOMMENTAR: Nå må vi gripe sjansen!

Én time daglig fysisk aktivitet i skolen åpner for bedre og mer variert undervisning. Nå må vi se muligheter, fremfor begrensinger.

KOMMENTAR: Beste som har skjedd siden røykeloven

Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven.

Ingen så rart på meg fordi jeg gikk med hijab

I skogen ble jeg møtt med et smil, ikke med et avvisende blikk, skriver Havva Cukurkaya

  • erling lae

Turistskatt er ansvarsfraskrivelse

Det trengs tiltak for å løse noen av utfordringene som følger med økt turisme enkelte steder. Løsningen er likevel ikke å innføre en egen turistskatt.

Sliter vi ut naturen vår?

En sterk økning i naturbruk og friluftsliv betyr også mer slitasje og forsøpling. Trolltunga og Prekestolen er ikke unike eksempler.

Myten om den aktive nordmannen må legges død

Forskere forteller at vi er blitt et stillesittende folk. I strid med vårt eget selvbilde, og mange andres oppfattelse av den friske nordmannen, er vi blant de minst aktive i Europa.

Norsk natur skal være gratis

Lykken er et skispor å gå i – helt til du møter skiltet: «Betaling for bruk av skiløype kr 50 per person. Stikkprøvekontroller utføres».

Skriv ut denne siden