Nye tall viser at antall nordmenn som sier de skal på ski i vinter har gått ned fra 55 prosent til 44 prosent på to år. Norsk Friluftsliv mener den snøfattige vinteren er årsaken, og frykter at framtidens vinterferie blir «vår-ferie».

Å gå på ski er en aktivitet som tradisjonelt har stått svært sterkt i Norge, og er populært i alle aldersgrupper. Men i år viser tallene at 1 av 5 nordmenn som gikk på ski i 2015, lar skiene stå i boden i år.

Hele 40 prosent av befolkningen sier at de IKKE kommer til å gå på ski i vinter, mens 15 prosent er usikre, ifølge en landsdekkende undersøkelse foretatt av Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv i januar.

Vinterferie – eller «Vår-ferie»? 
– Dette er en stor endring fra forrige måling, og skyldes sannsynligvis den milde og snøfattige vinteren. Klimaendringer vil over tid påvirke friluftslivet vesentlig. For mange kommer nok «vinterferien» i årene fremover til å bli en tidlig «vår-ferie», spår generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Lasse Heimdal

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal. Foto: Lill Haugen

Tenk alternativt
Heimdal er likevel opptatt av at snømangelen ikke må bli en unnskyldning for å ikke å drive friluftsliv.
– Vi trenger alt det lyset og den mosjonen vi kan få i løpet av den lange vinteren. Vi er derfor nødt til å lære og oppmuntre nordmenn til å bruke naturen på nye måter, om vinteren selv om det mangler snø. Flere har i vinter funnet frem skøyter, går turer med brodder eller har satt piggdekk på sykkelen. Vi kommer også til å se mer av klassiske høst- og våraktiviteter i vinterhalvåret, sier Heimdal, og oppfordrer norske kommuner til å være i forkant og tilrettelegge for andre typer aktiviteter.

Les friluftslivsorganisasjonene tips til vinterferieaktiviteter for store og små!

Likevel: Alt tyder på at både interessen for friluftsliv vokser, tross færre som sier de skal på ski i år. – Friluftsliv er fritidsaktivitet nummer én i Norge, og den jevne medlemsveksten i friluftslivsorganisasjonene viser at friluftslivet står stadig sterkere i befolkningen.

Flest unge voksne
I de yngste aldersgruppene sier likevel over halvparten at de skal på ski i vinter – 52 prosent i aldersgruppen 15-24 år og 51 prosent av 25-39 åringene. Ved forrige måling var det derimot flest i alderen 40-59 år som sa de skulle på ski.

– Det er positivt at mange unge sier de skal på ski, tross en snøfattig vinter, sier Lasse Heimdal.

Nord-Norge på topp
Midt-Norge og Nord-Norge har flest som sier de skal på ski i vinter, henholdsvis 48 prosent og 54 prosent, mens det er flest usikre i Oslo og på Vestlandet.

Norsk Friluftsliv spurte det norske folk i januar 2017: «Kommer du til å gå på skitur i løpet av denne vinteren?» 44 prosent svarer «Ja, helt sikkert». På tilsvarende måling på samme tid for to år siden var tallet 55 prosent, på samme spørsmål. 

Snøfattig vinter

Lite snø har preget vinteren  over store deler av landet så langt i år, og langt færre sier de skal på ski i vinter, sammenlignet med vinteren for to år siden. Foto: Lill Haugen

print