LANGTIDSPLANER

Langstidsplan for Norsk Friluftsliv for perioden 2019 – 2022 ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Friluftsliv 9. mai 2019.
 
Norsk Friluftslivs hovedmål i perioden er å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt. Norsk Friluftsliv skal på vegne av organisasjonene fremme felles politiske og økonomiske krav, formidle relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. Norsk Friluftslivs samfunnskontakt og kommunikasjon skal virke sammen med og forsterke organisasjonenes eget arbeid.

 

Langtidsplanen kan du lese her:

Langtidsplan Norsk Friluftsliv 2019-22

 

 

print