LANGTIDSPLANER

Langstidsplan for Norsk Friluftsliv for perioden 2016 – 2019 ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Friluftsliv 12. mai 2016
 
Medlemsorganisasjonenes hovedmål med Norsk Friluftsliv-samarbeidet i perioden er å styrke organisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt. Norsk Friluftsliv skal på vegne av organisasjonene fremme felles politiske og økonomiske krav, fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. Organisasjonenes samfunnskontakt og kommunikasjon gjennom Norsk Friluftsliv skal supplere og virke sammen med organisasjonenes eget arbeid.

 

Langtidsplanen kan du lese her:

Langtidsplan Norsk Friluftsliv 2016-2019

 

 

print