FRIFO ser på god friluftspolitikk som god helsepolitikk. Regjeringens forslag til revidert friluftslov, som skal behandles i Stortinget 10. juni, er et positivt budskap til friluftsfolket. Den inneholder flere endringer som gjør det lettere å drive et aktivt friluftsliv.
Men forslaget om multeplukking i Nord-Norge er noe uklar og kan skape ulike tolkninger.
Det skriver generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i et debattinnlegg i Nationen i dag.
print