Miljødirektoratet foreslår å gjøre det lettere å telte i strandsonen, men ikke over hele landet. Dette skjer i et forslag til forskrift til friluftsloven.

 

I en høringsuttalelse stiller FRIFO seg positiv til dette forslaget, men er kritisk til at dette ikke skal gjelde for hele landet. FRIFO er også sterkt kritisk til forslaget om hensyns- og aktsomhetsregler på flere nivåer, noe som er med på å undergrave de hensynsreglene som allerede ligger i friluftsloven.

 

Les hele uttalelsen her

print