For konkrete datoer, se «kalender»

Møterutiner:
Årsmøtet (§4): Avholdes hvert år i mai. Styremøter (§6): Styremøtet står fritt til å fastsette og endre møteplan. Tradisjon: Ultimo jan, ultimo mars, ultimo april (før årsmøte), primo juni, primo sept med befaring, ultimo okt med friluftspolitisk samling, ultimo nov.

Generalsekretærmøter (GS-møter) (§8): Rådgivende møte for friluftspolitiske saker. Etter tradisjon torsdagen (helst 12 dager) før styremøte. Rekkefølge møteledelse: DNT, NJFF, K/M, NKF, NTF, NPF, FK, Speiderforbundet, NRKH, NOF, 4H, KRIK, SKI, SLF, NKK, Seilforbundet.

Andre samlinger (§9): Norsk Friluftslivs styre kaller ved behov inn til andre samlinger og møter for drøfting av aktuelle spørsmål. Friluftspolitisk samling i oktober er et slikt møte.

 

Andre møter og arrangementer:

– Friluftslivets uke: Innledes etter tradisjon 1.søndag i september, med «Natt i naturen» lørdag til søndag.

– Landskonferanse for Friluftsliv – hvert 3.år. (FL, Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet) Sist: 2016.

– Forskningskonferanse:  Ca hvert 4. år. Sist: 27-28. jan 2015 (utsatt fra 2014). Neste gang i desember 2018.

– Årets friluftslivskommune: Kåres med ujevne mellomrom. Sist: 2015.

– Friluftslivets år: Ca hvert tiende år. Arrangert i 1993, 2005 og i 2015.

– Den norske friluftsprisen: Årlig prisutdeling hver høst i forbindelse med festivalen «Friluftsliv for alle». (Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, festivalen «Friluftsliv for alle», Vestre Toten kommune, Norsk Friluftsliv.) Fra 2013: Hederspris og Ildsjelpris. I 2017: Egen Friluftslivspris

– NNPC: Årlig nordisk natur og foto konkurranse. Norsk Friluftsliv støtter kåring av de tre beste beste nordiske naturbilder. Gjennomføres i samarbeid med bladet «Natur og foto».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print