En artikkel i «National Geographic» fra 2016 som refererer til nyere forskning og undersøkelser som dokumenterer helseeffekt av nærhet til natur og utøvelse av friluftsliv. På bakgrunn av dette fremholdes det at naturen er til nytte for oss og gjør oss i bedre humør, hjelper mot stress og mental utbrenthet og kan øke vår kreativitet med hele 50 %. En tur i skogen kan redusere stresshormoner med opp til 16 %.

Dette er den første artikkel i en artikkelserie gjennom hele 2016, med tema «Naturens kraft». Fokuset vil være på nasjonalparker og hva naturen betyr for oss og verdens dyr.

Les artikkelen her: Naturens helbredende kraft

National Geographic, no. 1-2016

print