Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Naturvernforbundet er i dag den eneste landsomfattende medlemsbaserte miljøorganisasjonen med lokallag i de fleste fylker. Den omfattende lokale aktiviteten er organisasjonens stolthet. Arbeid direkte opp mot myndigheter både lokalt og nasjonalt er en sentral arbeidsmetode for Naturvernforbundet, og organisasjonen har vært med å kjempe fram mange av de lovene som i dag er avgjørende for beskyttelse av naturen.

Organisasjonen har også bygd opp et omfattende internasjonalt arbeid med prosjekter innen energi og naturvern i hele 20 land. Forbundet er også del av den internasjonale organisasjonen Friends of the Earth International.

print