Nordisk samarbeid2018-03-12T12:44:48+01:00

NORDISK SAMARBEID

Det nordiske friluftsnettverket består av friluftsorganisasjoner i de nordiske landene.  Organisasjonene har som oppgave å fremme friluftslivets rammevilkår i Norden. Gjennom samarbeid med hverandre og med myndigheter er målet å oppnå resultater som fremmer befolkningens muligheter til å utøve friluftsliv og erfare gode naturopplevelser. Nettverket vil gjennom møter, konferanser og prosjekter styrke bevisstheten om friluftslivets egenverdi og naturopplevelsers betydning for den nordiske kultur og for folkehelsen.

 

Følgende aktører deltar i samarbeidet:

Norge: Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

Sverige: Svenskt Friluftsliv

Danmark: Friluftsrådet

Finland: Suomen Latu

 

Referater fra møter

Referater fra møter: 2014-04-29 meeting minutes Roskilde Denmark 2013-09-04 meeting minutes Kilopää Finland 2013-04-09 meeting minutes Copen [...]

Prosjektet «Frisk i naturen»

Frisk i naturen var et nordisk prosjekt som handler om friluftsliv og folkehelse – finansiert av Nordisk ministerråd. Prosjektet ble startet [...]

print