Siden oppstarten i 1971 har Norges Hytteforbund tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med nærmere 355 store og små hyttevel, samt en rekke personlige medlemmer har de tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Forbundets formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Norge ved å:
– Samle flest mulig av landets hytteeiere og andre hytteinteresserte i et felles forum
– Delta aktivt i samfunnsdebatten om hyttespørsmål og derigjennom være med på å fremme den aktuelle og fremtidige hyttepolitikk i Norge
– Være en aktiv pådriver i miljøvernarbeidet, og fremme interesse for friluftsliv
– Gjøre hyttefolks meninger og interesser gjeldende overfor administrative og politiske myndigheter
– Informere og veilede sine medlemmer, bl.a. gjennom medlemsblad
– Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser

print