Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening, som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner.

51 leirskoler er medlemmer av NLF. De ligger spredt over hele landet, ofte utenfor allfarvei og i unik norsk natur. Leirskolene er en viktig rekrutteringsarena til friluftslivet. Hver år gir tilbudet rundt 50 000 norske barn og unge varierte og spennende aktiviteter i norsk natur, fra kyst til fjell.

Norsk Leirskoleforening fylte 50 år i 2018, og samme år ble foreningen hedret med Friluftslivets Hederspris for sin mangeårige innsats for å spre viktig informasjon om verdien av leirskole for norske barn. Til sammen har to millioner nordmenn vært på leirskole.

For mer informasjon om Norsk Leirskoleforening, se nettsiden leirskole.no

print