Norsk Organisasjon for Terrengsykling er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004. NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser. NOTS formål er å arbeide for bedre vilkår for terrengsyklister og at terrengsykling utøves under hensyn til naturen og brukere av naturen.

Les mer på NOTS sin hjemmeside.

print