Her ser du en oversikt over Norsk Friluftslivs nyhetsbrev fra 2019.

Januar 2019: Ba regjeringen prioritere folkehelsa

Februar 2019: Nå har norske naturopplevelser fått sin egen rødliste

Mars 2019: – Viser at regjeringen ikke har kontroll på helseutviklingen

April 2019: Bli med på årets friskeste konferanse!

Mai 2019: Krever stans i nedbyggingen av norsk natur

Juni 2019: Lær deg kuvettreglene i sommer!

Juli 2019: – Nå må vi ta grep for å bevare kysten vår

August: 2019: Slik blir Friluftslivets uke 31. august – 8. september!

September 2019: Friluftsliv er gratis helse i naturen

Oktober 2019: Jubler for felles nordisk handlingsplan for friluftsliv

print