Her ser du en oversikt over Norsk Friluftslivs nyhetsbrev fra 2016.

Oktober 2016: Norges fineste friluftsområder skal inn i NAFs veibok

November 2016: Kommunene går glipp av millioner av spillemidler til turstier

Desember 2016: Massivt nei til økt vannscootertrafikk

print