Rapporter og annet nyttig2017-05-19T08:59:30+02:00

RAPPORTER OG ANNET NYTTIG

Her finner du rapporter og andre dokumenter som er viktige for friluftslivet og friluftspolitikk i Norge.

Friluftsliv som immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet.

Liker den norske friluftslivskulturen – men deltar ikke

En ny rapport viser at innvandrere i Norge er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med. De største hindringene er lite tid og manglende kunnskap om tilbud – og at aktivitetene oppleves som utfordrende, og utenfor deres rekkevidde.Det viser en [...]

print