Rapporter og annet nyttig2017-05-19T08:59:30+02:00

RAPPORTER OG ANNET NYTTIG

Her finner du rapporter og andre dokumenter som er viktige for friluftslivet og friluftspolitikk i Norge.

Rapport og streaminglenker fra Forskning i Friluft 2018

Norsk Friluftsliv arrangerte konferansen Forskning i friluft 2018 5. – 6. desember i Tønsberg.Lenker til streaming av foredragene og rapport fra konferansen finner du her.Forskning i friluft 2018 ble arrangert i forbindelse med Den Norske Turistforenings 150 års-jubileum. Blant hovedtemaene på årets [...]

Friluftsliv som immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet.

print