Rapporter og annet nyttig 2017-05-19T08:59:30+00:00

RAPPORTER OG ANNET NYTTIG

Her finner du rapporter og andre dokumenter som er viktige for friluftslivet og friluftspolitikk i Norge.

Liker den norske friluftslivskulturen – men deltar ikke

En ny rapport viser at innvandrere i Norge er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med. De største hindringene er lite tid og manglende kunnskap om tilbud – og at aktivitetene oppleves som utfordrende, og utenfor deres rekkevidde.Det viser en [...]

Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

Til tross for at myndighetene har vektlagt at en større andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk aktivitet, ender pengene opp i den organiserte idretten. En ny forskningsrapport foreslår derfor å sette av en bestemt andel av spillemidlene til turveier og turstier i kommunene.Mulighet [...]

Vista Analyse: «Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv»

En ny rapport fra Vista Analyse slår fast at det er 80 milliarder kroner å hente ut i gevinst årlig ved å få flere ut i aktivitet – og peker på at friluftsliv er den enkleste måten å få flere aktive på. Rapporten «Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv» fra Vista Analyse konkluderer med at det [...]

Naturopplevelser – kurerer slappfisker

Norsk Friluftslivs nye brosjyre viser mange gode resultater som skapes gjennom prosjekt i regi av frivillige friluftsorganisasjoner. Brosjyren omtaler prosjekter gjennomført i 2015, av femten norske friluftsorganisasjoner.  - Friluftslivet er godt for den enkelte, og for folkehelsa. Dette er dokumen [...]