Samarbeidspartnere

Hjem/Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere2017-05-19T08:59:20+02:00

SAMARBEIDSPARTNERE

Takk til våre samarbeidspartnere som hjelper oss å gi enda flere gode naturopplevelser, og spre viktig informasjon om allemannsretten, Friluftslivet uke og andre viktige prosjekter for friluftslivet i Norge.

 

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer de treningsrom, eller Pusterom som det kalles, på kreftsykehus i No [...]

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, [...]

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i sam [...]

Norges Hytteforbund

Siden oppstarten i 1971 har Norges Hytteforbund tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med nærmere 355 store og små hyttevel, samt en rekke personlige medlemmer har de tyngde i diskusjoner med det offe [...]

Norsk Organisasjon For Terrengsykling (NOTS)

Norsk Organisasjon for Terrengsykling er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004. NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser. NOTS formå [...]

Skogselskapet

Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluft [...]

print