Samferdsel2017-05-19T08:59:35+02:00
  • SAMFERDSEL

    Nordmenn er mobile, både i jobb og på fritiden. Vi flytter oss stadig tettere sammen rundt våre byer. Dette medfører stedvis store trafikkmengder, lokal forurensing og støyplager. Trafikkbildet er i for liten grad tilrettelagt for aktiv transport.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM SAMFERDSEL

ANDRE NYHETSSAKER

print