Skog2017-05-19T08:59:35+02:00
  • SKOG

    Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. Skogen med dens naturgrunnlag påvirkes sterkt av industriell skogsdrift. Enkelte steder trues også skogen av fremmede treslag.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM SKOG

Nei til nedsalg av Statskog

Regjeringen skal selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser – til tross for at 74 prosent av Norges befolkning ikke støtter privatiseringen, i følge en undersøkelse NJFF har gjort. 

Skogens helbredende kraft

Det er en utbredt oppfatning at ferdsel i skog og mark er bra for helsen, men inntil nylig har det ikke vært noe vitenskapelig belegg for denne påstanden.

ANDRE NYHETSSAKER

print