Skog2017-05-19T08:59:35+02:00
  • SKOG

    Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. Skogen med dens naturgrunnlag påvirkes sterkt av industriell skogsdrift. Enkelte steder trues også skogen av fremmede treslag.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM SKOG

ANDRE NYHETSSAKER

print