Snøscooter

Hjem/Snøscooter
Snøscooter2017-10-20T13:14:42+02:00

SISTE NYHETSSAKER OM SNØSCOOTER

Snøscooter – ikke på vann

Fylkesmannen i Finnmark skriver i et brev til alle kommuner i fylket at Miljødirektoratet må søkes om tillatelse ved kjøring av snøscooter på vann.

Snøscooter-ja i Stortinget

- Vi er rystet over at Stortinget i dag åpner for motorisert lek med snøscooter i norsk natur. Alle i Norge som er glad i natur og friluftsliv bør være meget bekymret for framtiden, mener Norsk Friluftsliv.

Uforsvarlig lovendring

Sp sørget i dag for at regjeringen får flertall for at kommunene kan etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. -Det er både uforsvarlig og uforståelig at det nå innføres motorsport i norsk natur.

Frislippsministeriet

Hvorfor er snøskuter-saken så viktig for regjeringskollegiet, inkludert klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, at sunn skepsis til forslaget feies til side, spør Dag O. Hessen.

Undersøkelser om snøskuter

Det er gjort en rekke nasjonale meningsmålinger med tema motorferdsel og snøskuterkjøring mellom 2009-2015. Norsk Friluftsliv har laget en oversikt over hovedfunn i den enkelte undersøkelse.

Alt om snøskuterforsøket

Alt om regjeringens snøskuterforsøk: Regjeringen besluttet 19. juni å avvikle den omstridte forsøksordningen, og gå i gang med en lovprosess. 

Sier nei til ny snøscooterlov

 I et opprop ber en rekke profilerte frilufts, idretts og naturfolk Stortinget om å stoppe lovforslaget fra regjeringen, som vil åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur.

Ber stortinget stanse ny lov

Et lovforslag som vil åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter ble i dag oversendt Stortinget for behandling. Norsk Friluftsliv mener lovforslaget er en feil utvikling i bruken av norsk natur. 

Kan doble snøscootertrafikken

Regjeringens lovforslag om snøskutere kan nær doble snøskutertrafikken i løpet av åtte år, og vil gjøre det vanskelig å ivareta friluftslivet. Det viser en fersk rapport fra Vista Analyse.

Regjeringen på kollisjonskurs

Regjeringen er på kollisjonskurs med egne velgere. En ny undersøkelse viser at det ikke er flertall for å åpne for fornøyelseskjøring med snøscootere blant velgerne i noen norske partier.

Politiet frykter ulovlig kjøring

-Vi er glad for at Politidirektoratet og Økokrim er bekymret over regjeringens foreslåtte lovendring for fornøyelseskjøring med snøscooter.

28 organisasjoner sier nei

28 organisasjoner sier nei til ny snøscooterlov: Regjeringen vil åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter - uten å ha innhentet nok kunnskap om konsekvensene.

Flere snøscootere gir flere skader

Antall skader øker med antall snøscootere: Et eventuelt frislipp av snøscooterkjøring vil ha stor effekt på forekomst av skader og ulykker i fjellet, skriver Elisabeth Jeppesen og Torben Wisborg ved Ullevål sykehus.

Snøscooterforsøket utenfor loven

Regjeringens forsøksordning for snøskuterkjøring bryter med forsøksloven. Det slår Sivilombudsmannen fast i svaret på klagen fra DNT, Norsk Friluftsliv og Virke.

Velfortjent støypris

Norsk forening mot støy sin «Verstingpris» som kilde til uønsket støy,  ble gitt  til «den nåværende regjering sammen  med den foregående.» Klima og m [...]

Et farvel til friluftslivet?

Et farvel til friluftslivet slik vi kjenner det? Den storstilte prøveordningen for fri snøscooterkjøring er lite annet enn en uhjemlet, irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget.

Regjeringen i en ring av forsvar

Først nektet Klima og miljøminister Tine Sundtoft FRIFO og DNT innsyn i dokumentene vedrørende regjeringens forsøk med rekreasjonsløyper for snøskuter.

Sivilombudsmannen åpner sak

Sivilombudsmannen har besluttet å undersøke regjeringens utvidelse av forsøksordningen for snøskuterkjøring til 105 kommuner. Bakgrunnen er klagen FRIFO, VIRKE og DNT sendte Sivilombudsmannen 25. november.

Snøskuterforsøkene er udemokratiske

FRIFO, sportsbransjen og en rekke andre organisasjoner krever at forsøksprosjektet med snøskuterkjøring i utmark stoppes, og at det startes en reell demokratisk prosess rundt ordningene for motorferdsel i utmark.

Ja til stille natur!

Friluftslivets fellesorganisasjon, Turistforeningen og Virke har sendt felles klage til Sivilombudsmannen.

print